Boston at Toronto

25k62
September 13
!
Jays pound Sox
3 : 9
!
 <<